Andre kurser

ROSA Dagskole tilbyder undervisning fra kl. 8.20 til kl. 13.30. 
ROSA har også andre hold om eftermiddag eller om aften. Vi tilbyder madhold, slankehold, musik og DebatCafe. 

BEMÆRK! -  HVIS DER ER PLADS, OPTAGES DER ELEVER I LØBET AF SKOLEÅRET! 

dof