Rytmisk sangkor

Rytmisk sangkor:                         

Koret hvor vi spiller og synger sange vi kan lide.

Periode: 13.8. - 10.12. 2020.

Tilmelding senest d. 6.8.-2020.

Dag/Tid: Torsdag kl. 14.00 - 15.30

Pris kr: Roskilde pensionister: Kr. 875,-

Andre: 950,-

ROSA, Kildegården 5B, Roskilde.
Lærer: Jesper Hansen.

Samme tilbud fra 7.1 til 10.6.21.kr. 950.

 

dof