Thom Gagner

Har håndværk - keramik - haft en væsentlig betydning i udvikling af håndværket i Danmark?

Torsdag den 23.9 kl . 10-11.30

Kildegården 5 b, stuen, lokale 105

Thom Gagner

Pris 50 kr. Tilmelding nødvendigt !

HVIS DU IKKE NÅEDE AT TILMELDE DIG OG DELTAGE, KAN VI FORTÆLLE DIG, AT DET VAR EN VIRKELIG GOD OPLEVELSE.

UD OVER OPLÆGGET OM KERAMIKKEN OG KERAMIKKENS BETYDNING IGENNEM TIDER - BLEV DER EN SPÆNDENDE DIALOG OG I SÆR OM BETYDNINGEN BÅDE FØR OG NU I SAMFUNDET.

dof