Dansk litteratur

Dansk Litt.

Vi læser spændende bøger højt for hinanden, taler løbende om indholdet, går i dybden med et emne fra bogen og undersøger det nærmere på nettet.
Vi kan fx læse en god bog og tale om emner, som har været oppe.
Nogle gange arbejder vi alene med danskbøger og læser og løser opgaver. Andre gange arbejder vi skriftligt med  tekstopgaver.

Målsætningen er at vedligeholde og videreudvikle læse og skrivefærdigheder, indblik i grammatiske forhold, bevare lysten til at lære og være nysgerrig. Få succeser ved f.eks. at blive færdig med en bog eller andre opgaver og samarbejde og lytte til hinanden.

Undervisere: Karen svane Jørgensen - Hans Christian Dahl- Karen Reed

dof