IT medieværksted

Hver elev har forskellige præferencer og ønsker, og det er her vi møder dem.
Målet kan være at skrive små beretninger, bruge internettet, lave opslag til brug på ROSA
eller få hjælp til ting der driller.
Hver elev er med til at bygge undervisningen op ud fra evner og ønsker.

Underviser: Anja Oldenborg

dof