Bestyrelsen

Bestyrelsen består af: 

Formand:                     Ina Kjelstrup

Næstfmd.:                   Jørgen Worm Jensen

Kasserer:                     Kristian Falkon Nielsen

Medlem:                       Gitte Dueholm

Medlem:                       Jan Kristensen

Medlem:                       Elevrepræsentant

Medlem:                       Lærerrepræsentant

dof