Lidt om Stig Nielsen

Håndværksfaglig uddannelse.
Speciallæreruddannelse fra Holbæk Seminarium.
Uddannet læsepædagog.
Musikuddannet ved privat skole.
Mange års erfaring inden for specialundervisningsområdet.

Gennemgået pædagogisk og faglig lederuddannelse i Roskilde og Vestsjællands amter - nu kaldet Region Sjælland.

dof